xaydungsaigon (@xaydungsaigon)

Statistics

0

Total Reviews

0

Uploaded Photos

0

Check-ins

0

Locations Submitted

36 Đường 27, khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

March 2022

Xây Dựng Sài Gòn - Thương hiệu thuộc công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Xây An Cư thành lập từ năm 2014 hiện là 1 trong những công ty thiết kế xây dựng uy tín tại Sài Gòn.