saigonlist (@saigonlist)

Statistics

0

Total Reviews

0

Uploaded Photos

0

Check-ins

0

Locations Submitted

saigonlist.net/

423 Chu Văn An, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

July 2021

Saigon List - nơi chuyên chia sẻ những đánh giá khách quan nhất. Đây là nơi các bạn tìm đến để tham khảo những bảng tin hữu ích cho cuộc sống hiện đại nhé.