novaworld novaland (@novaworldnovaland)

Statistics

0

Total Reviews

0

Uploaded Photos

0

Check-ins

0

Locations Submitted

March 2022

Novaworld Phan Thiết nằm trải dài 7km thuộc 1 trong 3 bãi biển đẹp nhất thành phố Phan Thiết #novaworldnovaland. Địa chỉ: Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận SĐT: 0909811223