MlijoPalih (@MlijoPalih)

Statistics

0

Total Reviews

0

Uploaded Photos

0

Check-ins

0

Locations Submitted

February 2022

Makanan Jawa Tengah Beserta Resepnya - Ragam makanan Jawa Tengah bermula dari masa kerajaan yang dulunya menjadi menu santapan para raja di Tanah Jawa. Terus berkembang hingga kini makanan tradisional khas Jawa Tengah masih mudah untuk dijumpai.