hakaretmi (@hakaretmi)

Statistics

0

Total Reviews

0

Uploaded Photos

0

Check-ins

0

Locations Submitted

hakaretmi.com/

May 2023

Hakaret suçu, bireylerin ifade özgürlüğüyle sınırlarını belirlemektedir. İfade özgürlüğü, diğer kişilerin haklarını veya toplumun genel ahlaki değerlerini ihlal etmediği sürece korunmaktadır. Hakaret, ifade özgürlüğünün bu sınırlarını aşan bir davranış olarak kabul edilir.