bsthuyvan (@bsthuyvan)

Statistics

0

Total Reviews

0

Uploaded Photos

0

Check-ins

0

Locations Submitted

bsphukhoa-thuyvan.webflow.io

Hà Nội, Việt Nam

August 2019

Có hơn 30 năm kinh nghiệm Bác sĩ - Trần Thúy Vân hiện đang là bác sĩ sản phụ khoa, điều trị bệnh xã hội tại PK Đa Khoa Quốc Tế Hà Nội. Mail: bsthuyvan289@gmail.com Sdt: +84969668152