traxanhkhongdo (@traxanhkhongdo)

Statistics

0

Total Reviews

0

Uploaded Photos

0

Check-ins

0

Locations Submitted

May 2022

Thực phẩm bổ sung Trà xanh Không Độ được Tập đoàn Tân Hiệp Phát tung ra thị trường đầu năm 2006.