goiv120viettel (@goiv120viettel)

Statistics

0

Total Reviews

0

Uploaded Photos

0

Check-ins

0

Locations Submitted

goiviettel.vn/goi-v120n.html

July 2021

Gói V120N, V120 Viettel là gói cước khuyến mãi Combo: Data (120GB / tháng) + Miễn Phí Gọi Nội Mạng KHÔNG GIỚI HẠN+ 50 Phút Ngoại Mạng