Alphaexpress (@Alphaexpress)

Statistics

0

Total Reviews

0

Uploaded Photos

0

Check-ins

0

Locations Submitted

June 2022

Anhanh hàng hóa quốc tế. Công ty chuyên chuyển phát thư từ, chứng chỉ, hàng hóa quốc tế, đặc biệt là các tuyến Việt Nam – Úc , Anh, Châu Âu , Mỹ và Trung Đông. Website: https://alpha-exp.com/ lpha Express là công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực logistics, chuyển phát Địa chỉ: S ố 8, Đường Ba Vì, Phường 4, Q.Tân Bình, TP.HCM Google maps: https://goo.gl/maps/xT5yFbddJAUUysQBA SĐT : 0988224806 #alphaexpress #guihangdimy #vanchuyenquocte #guihangdiuc #guihangdianh #congtyvanchuyen #guihangquocte